Kritik som konst- och kunskapstradition i en skriftserie från Fria seminariet i litterär kritik (FSL), utgiven av Ariel förlag.

ARIEL LITTERÄR KRITIK startades 2011 på Fria seminariet i litterär kritik, ett skandinaviskt seminarium som samlar kritiker, forskare och konstnärer från alla konstformer kring kritiken som konst- och kunskapstradition. Skrifterna i serien har, med något undantag, vuxit fram i dialog med seminariets medlemmar och aktiviteter. Redaktör för skriftserien och en av seminariets grundare är Magnus William-Olsson. Böckerna kan även köpas i pappersformat i bokhandeln.